O nás

Jsme rodinná firma a na českém trhu fungujeme již od r. 1995. V 90 letech firma začínala s obchodní činností a po přelomu tisíciletí se portfolio firemních aktivit začalo opírat o tři základní pilíře, na kterých jsme začali budovat naše další fungování. Těmito pilíři jsou: vývoj softwarových aplikací na míru, technické a administrativní přípravy staveb a realitních projektů a realitní činnost. Tyto pilíře jsou na sobě nezávislé, vznikaly postupným vývojem a již léta korespondují se základními myšlenkami naší společnosti, kterými pro nás jsou: služba klientovi, inovativní postupy a technologie pro dosažení optimálního výsledku, vstřícné jednání a vlastní invence při řešení zadání klientů. Snažíme se být solidním partnerem, který ctí principy a rozvíjí myšlenky zákazníků. Slib daný klientovi se snažíme vždy splnit, aby byl princip partnerství na bázi důvěry naplněn a totéž očekáváme od našich klientů. V žádném případě nejdeme cestou kvantity a nepřijímáme zakázky za každou cenu. Některé zakázky i odmítneme, abychom nehledali řešení, které bude na úkor kvality a spokojenosti obou stran. Naším cílem je, aby byli spokojeni všichni účastníci každého jednotlivého obchodního případu, který realizujeme – zákazník s výsledkem, zaměstnanec s odvedenou prací a odměnou a firma samotná s tím, že se podařilo naplnit myšlenku klienta za přiměřeného finančního efektu. To vše odráží i náš název – PARTNERMIND. 

Samostatnou kapitolou v našem konání je pak podpora sportu, protože si myslíme, že by každý z nás, kdo v tomto státě žije a může sport podpořit, měl takto fungovat a podporovat obecně prospěšné věci. Jsme přesvědčeni, že sport pomáhá budovat zdravé sociální vazby na principu fair-play a vychovávat zralé jedince, jak dospělé, tak především mládež, která je naším zrcadlem. Proto jsme se již před několika lety stali partnerem Školy TAEKWONDO NAMU (pozn. NAMU znamená korejsky strom, symbolizuje vývoj a život) a pomáháme vytvářet vhodné prostředí a organizovat aktivity pro cvičence tohoto krásného bojového umění, postaveného na ušlechtilých zásadách.